ιδρυση

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (το «Συντονιστικό») πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 1992, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας, στην οδόΓλάδστωνος, στη Λεμεσό.

Αμέσως μετά την Ιδρυτική Συνέλευση έγινε γνωστοποίηση της σύστασης προς τον Δήμο Λεμεσού και άρχισαν επίσημες επαφές με στόχο την επίλυση των ακολούθων προβλημάτων:

• Καθορισμός μιας Πολιτιστικής πολιτικής
• Παραχώρηση δημοτικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων
• Επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων της πόλης

Στις 31 Μαΐου 1994 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Aquamarina στη Λεμεσό Έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο την αλλαγή της ως τότε δομής και λειτουργίας του «Συντονιστικού» (Ολομέλεια, Γραμματεία, εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα), με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για διετή θητεία και εγγραφή του «Συντονιστικού» ως σωματείου, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

Στις 6 Ιουνίου 1994 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία του Διοικητικου Συμβουλίου του «Συντονιστικού» με τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσού 30 χιλιάδων λιρών προς τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Συντονιστικού», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 1994, τα σωματεία-μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το θέμα της επιχορήγησης, τις οποίες και κοινοποίησαν γραπτώς προς την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Δήμος Λεμεσού, υλοποιώντας την απόφασή του, παραχώρησε, για πρώτη φορά πάνω σε οργανωμένη βάση, στα σωματεία-μέλη του «Συντονιστικού» ποσό 20 χιλιάδων περίπου λιρών.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1995 εγκρίθηκε το Καταστατικό του «Συντονιστικού» και αποφασίστηκε η επίσημη εγγραφή του ως σωματείου.

Το «Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού» ενεγράφη επισήμως ως σωματείο στις 23 Αυγούστου 1995. Τα 21 ιδρυτικά πολιτιστικά σωματεία-μέλη του Συντονιστικού είναι τα ακόλουθα:

1. Χορωδία ΑΡΗΣ
2. Πολιτιστικός Όμιλος «Διάσταση»
3. Επιτροπή Χορού του Δ.Ι.Θ./Τμήμα Λεμεσού
4. Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού
5. Επιμελητήριο Πολιτιστικής Ανέλιξης Λεμεσού
6. Πολιτιστική Κίνηση ΕΠΙΛΟΓΗ
7. Θεατρική Πορεία Λεμεσού
8. Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού
9. Θεατρικό Εργαστήρι «Το Μελίσσι»
10. Χορωδία «Μελωδικές Αναμνήσεις»
11. Χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί»
12. Σύνδεσμος Φίλων Κυπριακού Μουσείου/Τμήμα Λεμεσού
13. Ταμείο Μουσικής και Καλών Τεχνών/Τμήμα Λεμεσού
14. Πολιτιστικός Όμιλος «Νέμεσος»
15. Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου
16. Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού
17. Κίνημα Πολιτισμού «Ρίζες»
18. Ομάδα Χορού «Ροές»
19. Ομάδα Χορού «Σύνθεσις»
20. Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου/Παράρτημα Λεμεσού
21. Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου

Από τα πιο πάνω σωματεία τα περισσότερα είναι ενεργά μέλη του «Συντονιστικού», ενώ ο αριθμός των ενεργών μελών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πρωτη δεκαετια

Η ίδρυση και λειτουργία του "Συντονιστικού" έχουν ήδη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία (1992-2002). Η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στο χρονικό αυτό διάστημα και καταγράφεται στην παρούσα σελίδα, ως επετηρίδα, επιβεβαιώνει ότι οι οραματιστές της οργάνωσης των πολιτιστικών σωματείων της Λεμεσού διέβλεψαν ορθά την αποτελεσματικότητα του συντονισμού δράσης και διεκδίκησης, κάτω από ενιαίο φορέα.

Στα δέκα αυτά χρόνια που ανασκοπούμε, γνώμονας πάντα των στόχων του "Συντονιστικού" υπήρξε η διεκδίκηση για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων καθώς και η συμπλήρωση, για όσους κρίνεται ως αναγκαίο, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις του σημερινού κοινού, θεατή και ακροατή των πολιτιστικών δρώμενων. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξε και η έντονη προσπάθεια οικονομικής και άλλης αρωγής εκ μέρους των τοπικών αλλά, κυρίως, των κρατικών φορέων προς τους τοπικούς φορείς του πολιτισμού για να μπορούν να δημιουργούν και να προσφέρουν στην πολυσύνθετη πολιτιστική παραγωγή του τόπου.

Με όλη αυτή τη συνεχή και επίπονη προσπάθεια, κάτω από αντίξοες συνθήκες και συχνά παγιωμένες νοοτροπίες, έχει συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο υλικό που, συνοπτικά, αποτελείται από τα ακόλουθα:

• Πέραν των 70 παρεμβάσεων για θέματα γενικής πολιτιστικής πολιτικής, για τοπικά και παγκύπρια προβλήματα του ευρύτερου πολιτιστικού τομέα.

• Επίσης, για επιμέρους θετικές αλλά και αρνητικές (κατά την άποψή μας) ενέργειες διαφόρων αρχών και φορέων, πάντοτε όμως συνοδευόμενες με την απαραίτητη επιχειρηματολογία και με ήπιο ύφος, χωρίς να καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς και σε τακτικές που θα μας στερούσαν τη δυνατότητα να εισακουστούμε ή να θέσουμε σε διαπραγμάτευση την άποψή μας.

• Πέραν των 100 εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μικρό και συνάμα ζεστό χώρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό, από της ιδρύσεώς της το 1997, τα πρώτα 5 χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας της.

• Ως γνωστόν, το "Συντονιστικό" διαχειρίζεται, για λογαριασμό των σωματείων-μελών του τη "Στέγη", κατόπιν ανάθεσης σ' αυτό της ευθύνης εκ μέρους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες και επιχορηγούν πλήρως τα λειτουργικά έξοδά της και την προσπάθεια, στα πλαίσια σχετικού κρατικού προγράμματος.

• Έχουμε εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της διεύθυνσης και των λειτουργών των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και την αγαστή συνεργασία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του "Συντονιστικού" με τις τοπικές αρχές. Ιδιαίτερα, με τον νυν Δήμαρχο, την Προϊστάμενη και τους λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, το σύνολο του προηγούμενου και νυν Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιτροπής, στην οποία δύο εκπρόσωποί μας συμμετέχουν ισότιμα ως μέλη της για δεύτερη τώρα θητεία.

Όλα αυτά βοήθησαν στο να καθιερωθεί η "Στέγη" στη συνείδηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας ως ένας χώρος ουσιαστικής παρέμβασης και σοβαρής προσπάθειας προσφοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Λεμεσού και της Κύπρου ολόκληρης.

Τέλος, στις σελίδες που ακολουθούν, καταγράφονται τα ιστορικά της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων των σωματείων που, αυτή τη στιγμή, συναποτελούν τα μέλη του "Συντονιστικού", ενώ γίνεται και αναφορά (για ιστορικούς λόγους) σε όλα τα υπόλοιπα σωματεία που, κατά καιρούς, έχουν χρηματίσει μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως η καταγραφή αυτή θα αποδειχθεί στο μέλλον πολύ σημαντική γιατί εμπεριέχει τη συνολική δράση και παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα ενεργειών και εκδηλώσεων που προσθέτουν στην πλούσια ήδη ιστορική παρακαταθήκη της πόλης, μέσω των τοπικών φορέων του πολιτισμού.

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια πρώτη πηγή πληροφόρησης για το "πρωτογενές" υλικό που θα επιτρέψει στον όποιο ερευνητή στο μέλλον να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη δράση, τις επιλογές και τη συμμετοχή των φορέων στη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου της πόλης.

Η όλη προσπάθειά μας κρίνεται από όλους όσοι μας έχουν εμπιστευθεί και γενικότερα, από το κοινό, τόσο της πόλης, όσο και του τόπου μας.

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2002

 

Σημείωση: Το πιο πάνω κείμενο έχει δημοσιευτεί για πρώτη φορά στο εκφραστικό όργανο του «Συντονιστικού», στο συγκεντρωτικό Ενημερωτικό Δελτίο για την πρώτη δεκαετία. Έχει τροποποιηθεί ανάλογα για να συνάδει με την ηλεκτρονική τοποθέτηση του.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

Το 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού το οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο 2018 έχει ανταποκριθεί στο μέγιστο στην αποστολή του, έχει δράσει αποτελεσματικά σε θέματα σημαντικά (όπως η πανδημία) και στον ρόλο του για να ελαφρύνει και βελτιώσει όσο το δυνατό πιο ανώδυνα τα προβλήματα των Μελών μας. Συνεχίζουμε να έχουμε τακτική επικοινωνία για τον λόγο αυτό με τους αρμόδιους φορείς –

• Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

• Υπουργείο Υγείας,

• Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας

• Δήμο Λεμεσού – Πολιτιστική Επιτροπή και Πολιτιστικές Υπηρεσίες Δήμου

Το Συμβούλιο συνεχίζει με τις τακτικές του συνεδριάσεις κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα στις 6:30μ.μ.

Οι εργασίες του Δ.Σ. συνεχίζονται καθώς και η συμμετοχή δυο μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού και στα Διοικητικά Συμβούλια του Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου και του Ταμείου Πολιτισμού. Δύο εκπρόσωποι του Δήμου Λεμεσού, ο κύριος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής και η κυρία Νάτια Αναξαγόρου, Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου, συμμετέχουν στις εργασίες του Συντονιστικού. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη που παρακάθονται είναι ισάξια μέλη με τα υπόλοιπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζει το Συντονιστικό προέρχεται από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκπροσωπούν το Σωματείο απ’ όπου προέρχονται. Εκπροσωπούν και αγωνίζονται για τα συμφέροντα του συνόλου όλου. Δεν εκπροσωπούν επίσης κανένα πολιτικό κόμμα.

.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ:

11. ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Το Δ.Σ. είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο γιατί η πρόταση του Συντονιστικού προς το Δήμο Λεμεσού πριν 20 χρόνια και η κατάθεση της τελειωτικής μελέτης (πριν 5 χρόνια), υλοποιήθηκε πέρσι. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από χορηγούς - πολίτες της Λεμεσού που νοιάζονται για τον πολιτισμό της πόλης τους.

Με την ετήσια εισφορά των €60 μπορεί ο καθένας να συμβάλει στην αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας της Λεμεσού. Εισφορές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού. Το Συντονιστικό έχει τα στοιχεία για όποιον ενδιαφέρεται. Η πρώτη επιχορήγηση έγινε στο Συντονιστικό ως μια συμβολική πράξη. Εισφορές μπορούν να γίνουν και μέσω της ιστοσελίδας της JCC SMART επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού έχει προχωρήσει αρκετά και βρίσκεται προς το τέλος.

Έχει γίνει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Frederick για τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και την ανανέωση των δύο applications λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν αλλά και λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Υπάρχει τώρα η δυνατότητα επίσκεψης και εφαρμογής του application που βρίσκεται στο play store με το όνομα Limassol Cultural Mapping στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένοι αρκετοί πολιτιστικοί φορείς. Αν δεν στείλατε καταχώρηση του οργανισμού σας μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας στο Συντονιστικό. Στόχος είναι να εμπλουτιστεί ο πολιτιστικός μας χάρτης όσο το δυνατό πληρέστερα. Το έργο αυτό και ο χάρτης θα βοηθήσει να είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι πολιτιστικοί φορείς της Λεμεσού είτε αυτοί είναι οργανωμένοι φορείς είτε όχι, ακόμη και μεμονωμένοι καλλιτέχνες, φωτογράφοι, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές κλπ.

3.ΟΙΚΗΜΑ ΣΤΕΓΗΣ – Μια υπενθύμιση για το στάδιο που βρισκόμαστε σε σχέση με το οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Οι ιδιοκτήτες της Στέγης μας έχουν αποστείλει δικαστική κλήση για αύξηση του ενοικίου από €1.100 σε €1.700 τον μήνα. Το Συντονιστικό μέσω του δικηγορικού γραφείου του κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη κατάθεσε την αδυναμία του να καλύψει το ζητούμενο ποσό.

Το Συμβούλιο συζήτησε διάφορες λύσεις και καταλήξαμε με τον Δήμαρχο Λεμεσού κύριο Νίκο Νικολαΐδη για μεταστέγαση της Στέγης σε ένα μόνιμο οίκημα του Συντονιστικού. Το Συντονιστικό προχώρησε με τις κατάλληλες διαδικασίες και συναντήσεις με τον Δήμαρχο Λεμεσού.

Έγινε πρόταση του Συντονιστικού στο νέο οίκημα της Στέγης να στεγάζεται μια μόνιμη έκθεση φωτογραφίας για το νερό με τη συνεργασία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και να διατηρήσει το Συντονιστικό έναν Εκθεσιακό Χώρο.

4.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε αρκετές φορές με το Υπουργείο Παιδείας και συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών όπως:

• Την αύξηση της επιχορήγησης για τα Σωματεία μας σε οργανωτική δομή και λειτουργικά έξοδα

• Τη στέγαση των πολιτιστικών οργανώσεων της πόλης μας

• Τη δημιουργία Σπιτιού του Καλλιτέχνη

• Την ετήσια συνάντηση με τα μέλη του Συντονιστικού

• Το θέμα των ανέργων και της κατοχύρωσης των ανέργων καλλιτεχνών

Να αναφέρουμε επίσης ότι το Υπουργείο δεν συμφωνεί με το αίτημα μας οι καλλιτέχνες να αναρτούν τιμές στα έργα τους στο χώρο της Στέγης. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προτείνουν η Στέγη να μην λειτουργεί ως γκαλερί. Όσον αφορά τις βιβλιοπαρουσιάσεις μπορεί κάποιος να πωλεί ΜΟΝΟ το βιβλίο που παρουσιάζει.

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για διάφορα προβλήματα που έχουν τα Σωματεία-Μέλη μας όπως και τη στήριξη τους στα διαβήματα και στις εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στον πολιτισμό της πόλης μας.

6.ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ – Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

Για εκδηλώσεις - η Στέγη να παραχωρείται στα μέλη του για μία εκδήλωση το χρόνο εντελώς δωρεάν.

Για Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στη Στέγη - Θα επιτρέπονται εκδηλώσεις για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις:

Α) Εφόσον ολόκληρο το ποσό θα δίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και όχι μόνο μέρος των εισπράξεων.

Β) Η Στέγη θα παραχωρείται δωρεάν για οποιαδήποτε εκδήλωση φιλανθρωπικής μορφής όταν τα ολικά έσοδα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Χρεώσεις για συνεδριάσεις & Συνδρομές για το 2020 - Έχει αναθεωρηθεί το θέμα χρέωσης της Στέγης για συνεδριάσεις για το 2020 εφόσον είναι μια δύσκολη περίοδος για τα μέλη μας καθώς επίσης και η πληρωμή των συνδρομών για το 2020. Όσα μέλη μας πλήρωσαν για τη συνδρομή του 2020 θα μεταφερθεί η πληρωμή για το 2021.

Επανεκκίνηση της λειτουργίας της Στέγης - Οι Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών παγκύπρια ξεκίνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις, όχι εκδηλώσεις. Η Στέγη είναι στη διάθεση των πολιτιστικών φορέων για συναντήσεις μέχρι 10 άτομα.

Μέτρα λόγω Covid-19 - Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τη νομοθεσία για τα τετραγωνικά μέτρα (μ²) επιτρέπεται να παρευρίσκονται 10 άτομα στον κεντρικό χώρο της Στέγης – αφορά καθήμενους για συνεδρίαση, και 3 άτομα σε κάθε μικρή αίθουσα. Έχουν ειδοποιηθεί τα Μέλη μας και ετοιμάστηκε ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι η οργάνωση που συνεδριάζει είναι υπεύθυνη να τηρεί όλα τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στην πανδημία. Το έγγραφο αυτό υπογράφει ο διοργανωτής και το παραδίδει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Ανάγκες της Στέγης - Η Στέγη και το Συντονιστικό εξακολουθούν να χρειάζονται κάποιες αναβαθμίσεις όπως:

• ο εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας μας www.syntonistiko.com και η αύξηση της χωρητικότητας της

• η τοποθέτηση ράμπας για ΑΜΕΑ και

• η υιοθέτηση λογισμικού για τη βιβλιοθήκη μας

• τεχνικές-λειτουργικές αναβαθμίσεις

7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Είμαστε σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για την αποστολή των ζητούμενων προϋπολογισμών κάθε τρίμηνο. Η αποστολή της ετήσιας χορηγίας παραλαμβάνεται έγκαιρα και ευχαριστούμε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για την άψογη συνεργασία.

8. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – Την περίοδο που διανύουμε έχουν εγγραφεί 4 νέα Μέλη:

• H Φιλοτελική Εταιρεία Κύπρου, Επιτροπή Λεμεσού

• Ο ΚΟΕΤ (Κυπριακός Οργανισμός Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών)

• Alexandrou Art Association

• Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:

ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ – Το Συντονιστικό συνεχίζει την άψογη συνεργασία του με το Δήμαρχο Λεμεσού και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι για επιχορηγήσεις από τον Δήμο Λεμεσού θα πρέπει να συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο τουλάχιστον ενάμιση μήνα πριν την εκδήλωση. Το έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας το αποστείλουμε.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΟ χώρος της Στέγης έχει φιλοξενήσει φέτος 107 εκδηλώσεις (σε σύγκριση με 159 την προηγούμενη περίοδο) και αυτό οφείλεται στην κρίση της πανδημίας του Covid-19. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλάμβαναν:

 

Πρόβες χορωδιών - 33

Εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, αρχιτεκτονικής και σχολών) - 19

Εκδηλώσεις μελών (συναντήσεις, συνελεύσεις) - 26

Παρουσιάσεις βιβλίων - 6

Συναντήσεις για συζήτηση βιβλίου - 20

Διαλέξεις - 3

 

Κάθε χρόνο εκδίδουμε βιβλιάριο με την ονομασία Ενδελτίο-Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει τα τέσσερα τριμηνιαία Ενημερωτικά Δελτία του έτους όπου παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις στη Στέγη αλλά και γενικότερα στην πόλη μας από τα Σωματεία μας. Παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε πληροφορίες των εργασιών σας.

 

Οι εκδηλώσεις σας επίσης καταχωρούνται στην εβδομαδιαία Πολιτιστική μας Ατζέντα. Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε έγκαιρα τις εκδηλώσεις σας.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη βοήθεια του στις παρεμβάσεις στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας καθώς και την προβολή και προώθηση των Σωματείων-Μελών μας. Γνωρίζω και το εκτιμώ ότι παρόλο που εργάζεστε στο δικό σας χώρο και πραγματοποιείται τόσες εκδηλώσεις όπως ξέρουμε έχει και ο καθένας σας την απαιτητική του προσωπική του ζωή είστε όμως παρόντες στις εργασίες του Συντονιστικού.

Αισθάνομαι την ανάγκη επίσης να ευχαριστήσω:

• όλα τα Μέλη μας

• τον Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη για την εξαίρετη συνεργασία και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής

• τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού και την Προϊσταμένη Νάτια Αναξαγόρου

• τους Δημάρχους Μείζονος Λεμεσού

• τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

• τη Μητρόπολη Λεμεσού

• τη Διοικητική Λειτουργό για την αφοσίωση της στην υπηρεσία του Συντονιστικού αφού εκτός από λειτουργός της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών εκτελεί και χρέη λειτουργού του Συντονιστικού

• και γενικά όλους όσοι βοηθούν και βοήθησαν για την εκπλήρωση των στόχων του Συντονιστικού

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Δώρο Ιερόπουλο και την κα Γεωργία Ντέτσερ για την πολύτιμη και πολυετή δράση τους μέσα από το Δ.Σ. του Συντονιστικού.

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού


Εκδήλωση: 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020


Τοποθεσία: 
Dionysus Mansions, Λεμεσός


Χρόνος:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, 10:00 π.μ.


Διοικητικα Συμβουλια απο 1994 μεχρι 2020

2018-2020

Αλεξάνδρου Εύρος
Πρόεδρος

Παϊσάνος Κλείτος
Αντιπρόεδρος

Αντωνιάδου-Χριστοφίδου Άνδρη
Γραμματέας

Ιωαννίδου Βούλα
Ταμίας

Ιερόπουλος Δώρος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Φούτρου Θεοδώρα
Μέλος

Ντέτσερ Γεωργία
Μέλος

Ιωαννίδης Άκης 
Μέλος

Αθηνοδώρου Βύρωνας
Μέλος

 

2016-2018

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Γιώργος Παπαγεωργίου
Μέλος

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Θεοδώρα Φούτρου
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2014-2016

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2011-2014

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεωργία Doetzer
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Nenad Bogdanovitch 
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

2009-2011

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Φαίδων Ποταμίτης
Μέλος

2007-2009

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2005-2007

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Ντίνος Μαστορούδης
Αντιπρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος/Γραμματέας

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2003-2005

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

2003-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

1999-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Γιαννάκης Χατζηαράπης*
Μέλος

* Κατά τη διάρκεια της θητείας, το Μέλος Γιαννάκης Χατζηαράπης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τη Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου.

1997-1999

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Χριστάκης Σεργίδης¹
Γραμματέας

¹Κατά τη διάρκεια της θητείας, ο γραμματέας Χριστάκης Σεργίδης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τον Μάριο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Π. Κυριάκου.

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Μάριος Παπαδόπουλος²
Μέλος

Κυριάκος Π. Κυριάκου²
Μέλος

²Κατά τη διάρκεια της θητείας, με αφορμή την αποχώρηση των Μάριου Παπαδόπουλου και Κυριάκου Π. Κυριάκου εισχώρησαν οι Ξένια Παντελή και Χάρης Παπαδόπουλος.

1995-1997

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Ανδρέας Σωκράτους
Ταμίας

Πωλίνα Θρασυβουλίδου
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1994-1995

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Νίκος Μυλωνάς
Γραμματέας

Σάντρη Περδίου
Ταμίας

Ιωάννα Σπανού
Μέλος

Γιώργος Χριστοφίδης
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1992-1994

Το «Συντονιστικό» λειτουργούσε σε Ολομέλεια με Γραμματεία και εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα

ωρες λειτουργιασ

Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
9:00 – 13:00

Τετάρτη
15:00 – 19:00

(Κλειστά το Σαββατοκυρίακο)

Επικοινωνια

Τηλ: +357 25749179
Fax: +357 25 749087

syntonistiko@cytanet.com.cy facebook page
Περισσότερα...